Personal, Jollen

Sophia Tydell
Blivande Förskollärare

Rebecka Nilsson
Barnskötare

Personal, Skeppet

Emelie Henriksen
Förskolechef,
Förskollärare,
Småbarnspedagog

Rebecca Liimann
Förskollärare

Malin Jonasson
Mat och städansvarig

 

Kontaktpersoner:

Ola Sahlin, ordf. Skottorps montessoriförskola ek.för.
tel: 070-7146327
ola.sahlin.abacus.montessori@laholm.net


Juridisk huvudman: Skottorps montessoriförskola ek.för.