VÄLKOMMEN TILL OSS!

Endast 10 min från Laholm ligger Abacus Montessoriförskola på natursköna Skottorps säteri. Här har barnen kor, hästar och får i sin omedelbara närhet.
Vi finns i ett gediget jordbrukslandskap med utsikt över Hallandsåsen och Stensåns vattenflöde, bara 2,5 km från havet och Laholmsbuktens vackra linje. Skottorps slott har anor från 1600-talet (det var här som Karl XI gifte sig 6 maj 1680) . 

Vi bedriver förskoleverksamhet med inriktning mot montessoripedagogik och förskolan är medlem i Svenska montessoriförbundet. Hos oss får barnen möjlighet att utvecklas till självständiga och kreativa individer!

Följ oss gärna på instagram: abacus.montessori
och facebook: Abacus Montessoriförskola
 

Vår verksamhet:

Jollen 1-3 år

Till Jollen är barnen välkomna då de fyllt ett år. Vi strävar efter att möta alla barn i deras individuella basbehov. I det ingår behov av mat, skydd och en bra avvägning mellan aktivitet och vila samt möjlighet till kärleksfulla relationer och samspel i kommunikation med andra människor.

En annan viktig del av vårt arbete är att stimulera utvecklingen av barns olika förmågor. Nämnas kan de språkliga, logiska, musikaliska och sociala förmågorna. Vi anser också att den grovmotoriska utvecklingen är grunden till all vidare inlärning och utveckling. Vi har många aktiviteter som stimulerar barnens grundrörelser som åla, krypa, rulla, gå, springa, klättra, hoppa, balansera och snurra.
 


Skeppet 3-6 år

Då barnen är fyllda tre år är de välkomna till Skeppet. Här arbetar vi efter Maria Montessoris pedagogik och med läroplanen som grund. Allt material är omsorgsfullt utvalt. Barnen ges tid att arbeta i egen takt och barnens egen lust att lära och prova på nya utmaningar uppmuntras.

Vi arbetar mycket efter "hjälp mig hjälpa mig själv" principen med detta menar vi att all onödig hjälp är ett hinder för barnens utveckling. Vi uppmanar barnen till eget ansvar och att vara ödmjuka.
Vi främjar också betydelsen av den fria leken som vi tycker är viktig för barnens framtida hälsa. Leken innefattar både språk, kommunikation, historia, social träning och både fin-grovmotorik. Som Maria Montessori uttryckte det "Lek är arbete"
 

DEN DAGLIGA VERKSAMHETEN:

6.00 Öppnar förskolan
7.00 Frukost 
11:00 Lunch
11:30 De barnen som behöver sova gör det efter lunchen
14:15 Mellanmål
17:00 Stängning
Vi följer era behov av öppettider i allra möjligaste mån (inom rimliga gränser) och just nu ser behovet ut så här.


HÄR HITTAR DU OSS!

Abacus montessoriförskola
Skottorps säteri
312 96 LAHOLM

Tel:
0739 87 57 32 (förskola)

0723 97 25 83 (rektor)
abacus.montessori@hotmail.com
(mail till rektor)

LITE ANNAT VI SYSSLAR MED:

  • Teman efter barnens intresse
  • Utomhuspedagogik i den fantastiska närmiljön


Barnen skall ha trygghet och känna glädje för sin förskola! Vi har försökt skapa en hem-lik och mysig miljö för allas trivsel, och vi strävar efter ett gott samarbete mellan hemmet och förskolan.


"När man tjänar barnet tjänar man livet!"