Vad innebär Montessoripedagogiken?

Montessoripedagogiken bygger på barn lär sig med hjälp av alla sina sinnen. Att de leker fram ny kunskap med ett könsneutralt och självrättande material som har ett tydligt syfte. 

Barn som tagit del av Maria Montessoris pedagogik har på ett tidigt stadium fått utveckla sin egen kreativitet, lärt sig tro på sig själva och sin egen förmåga. De får uppleva arbetsglädje och känna tillfredställelsen i att få syssla med meningsfulla uppgifter utan att bli avbrutna. De uppmuntras till självständigt tänkande och att ta egna initiativ. Men de har också lärt sig att visa hänsyn och tränats i att samarbeta med andra. Barnen skall uppfylla sina egna förväntningar inte lärarens eller föräldrarnas.

 

Maria Montessoris grundläggande principer:

Den förberedda miljön: möbler och hyllor är anpassade efter barnens storlek. Materialet ska vara överskådligt och tillgängligt. Materialet ska vara i perfekt skick och ha sin bestämda plats på hyllorna.


Hjälp till självhjälp:
Att ge barnet tid att klara sig själv! Det kan vara påklädning, dukning m.m. Att pedagogen presenterar materialet för barnet men också att materialet ska vara självrättande.

Motorik:
Då barnen arbetar med Montessorimaterialen så utvecklas deras fin och grovmotorik samt koordinationen. Barnet behöver utrymme!